โป กเกอร ออนไลน .

Midi System Of A Down

System Of A Down
(1998)

Toxicity
(2001)

01. Suite-Pee

02. Know

03. Sugar

04. Suggestions

05. Spiders

06. DDevil

07. Soil

08. War?

09. Mind

10. Peephole

11. CUBErt

12. Darts

13. P.L.U.C.K.

(24,8 Кб)

(29,7 Кб)

(30,1 Кб)

(23,1 Кб)

(23,1 Кб)

(21,2 Кб)

(39,8 Кб)

(22,1 Кб)

(35,7 Кб)

(19,4 Кб)

(20,6 Кб)

(22,7 Кб)

(43,4 Кб)

01. Prison Song

02. Needles

03. Deer Dance

04. Jet Pilot

05. X

06. Chop Suey!

07. Bounce

08. Forest

09. ATWA

10. Science

11. Shimmy

12. Toxicity

13. Psycho

14. Aerials

(30,9 Кб)

(32,7 Кб)

(30,1 Кб)

(25,2 Кб)

(5,25 Кб)

(48,0 Кб)

(15,6 Кб)

(33,0 Кб)

(19,5 Кб)

(23,5 Кб)

(17,5 Кб)

(35,3 Кб)

(33,4 Кб)

(35,9 Кб)

Steal This Album
(2002)

Mezmerize
(2005)

01. Chic’n’Stu

02. Innervision

03. Bubbles

04. Boom!

05. Nüguns

06. A.D.D.

07. Mr. Jack

08. I-E-A-I-A-I-O

09. 36

10. Pictures

11. Highway Song

12. F. The System

13. Ego Brain

14. Thetawaves

15. Roulette

16. Streamline

(23,1 Кб)

(21,2 Кб)

(31,2 Кб)

(20,9 Кб)

(34,9 Кб)

(28,6 Кб)

(34,2 Кб)

(40,0 Кб)

(7,42 Кб)

(17,6 Кб)

(32,0 Кб)

(23,0 Кб)

(26,5 Кб)

(27,3 Кб)

(17,4 Кб)

(37,3 Кб)

01. Soldier Side Intro

02. B.Y.O.B.

03. Revenga

04. Cigaro

05. Radio/Video

06. TCMMFLIOTS

07. Violent Pornography

08. Question!

09. Sad Statue

10. Old School Hollywood

11. Lost In Hollywood

(2,69 Кб)

(47,5 Кб)

(66,2 Кб)

(26,4 Кб)

(67,7 Кб)

(28,8 Кб)

(25,2 Кб)

(47,9 Кб)

(30,3 Кб)

(36,8 Кб)

(98,1 Кб)

Hypnotize
(2005)

Others

01. Attack

02. Dreaming

03. Kill Rock’n’Roll

04. Hypnotize

06. Tentative

08. Holy Mountains

10. She’s Like Heroin

11. Lonely Day

(49,7 Кб)

(60,6 Кб)

(21,6 Кб)

(30,7 Кб)

(24,9 Кб)

(42,3 Кб)

(34,5 Кб)

(20,8 Кб)

The Metro

Shame

Snowblind

Storaged

Marmalade

Temper

Goodbye Blue Sky

Dam

Drugs

Honey

When The Smoke Is Going Down

Friik

Johnny

(26,6 Кб)

(12,9 Кб)

(41,0 Кб)

(13,1 Кб)

(28,1 Кб)

(22,1 Кб)

(4,0 Кб)

(4,76 Кб)

(1,32 Кб)

(29,3 Кб)

(1,30 Кб)

(33,8 Кб)

(20,3 Кб)


RSS AllSOAD.Info

Кнопка сайта

Все о System Of A Down